EĞİTİM YÖNETİMİ
24 Ağustos 2023

EY.YD.04 ESH SAĞLIK ÇALIŞANI ORYANTASYONU REHBERİ.docx
EY.YD.03 ÖĞRENCİ STAJ DİLEKÇE ÖRNEĞİ.docx
EY.YD.02.EMZİRME EĞİTİMİ KATILIM İMZA ÇİZLGESİ.docx
EY.YD.01 EMZİRME POLİTAKASI.docx
EY.FR.30 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU.xlsx
EY.FR.31 ORYANTASYON EĞİTİM FORMU..docx
EY.FR.32 BÖLÜM UYUM EĞİTİM FORMU.docx
EY.TL.01 YATAN HASTA EĞİTİMLERİ TALİMATI.doc
EY.PR.04 EĞİTİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ.docx
EY.PR.03 EĞİTİM PROSEDÜRÜ.docx
EY.FR.29 2020 yılı hizmetiçi eğitim planı.xlsx
EY.PR.02 AYAKTAN VE YATAN HASTA, HASTA YAKINI EĞİTİM PROSEDÜRÜ.docx
EY.PR.01 EĞİTİM KOMİTESİ PROSEDÜRÜ.docx
EY.FR.28 AYAKTAN HASTA VE YAKINI EĞİTİM KATILIM FORMU.docx
EY.FR.27 DİYALİZ TEDAVİSİ GÖREN HASTA EĞİTİM FORMU.docx
EY.FR.26 İ.S.G İŞE BAŞLAMA EĞİTİM BELGESİ.docx
 EY.FR.25 STAJYER GENEL UYUM EĞİTİM FORMU.docx
EY.FR.24 EĞİTİM KOMİTESİ TOPLANTI KARAR FORMU.docx
EY.FR.23 EĞİTİM KOMİTESİ TOPLANTI DAVETİYESİ FORMU.doc
EY.FR.21 BİYOMEDİKAL DAYANIKLI TAŞINIR KULLANICI EĞİTİM FORMU.docx
EY.FR.17 EĞİTİM ETKİNLİK ÖLÇÜM FORMU.doc
EY.PL.02 PLAN DIŞI EĞİTİM FORMU.docx
EY.FR.20 UYUM EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU.docx
EY.FR.18 PERSONEL EĞİTİM TAKİP FORMU.doc
EY.PL.01 EĞİTİM PLANI.docx
EY.FR.16 EĞİTİM TALEP FORMU.doc
EY.FR.14 HASTANEYE YATAN HASTALARIN HASTA HAKLARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMESİ FORMU.doc
EY.FR.12 UYUM PROGRAMI TAKİP FORMU.docx
EY.FR.07 GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR İZİN TAAHHÜTNAMESİ.docx
EY.FR.09 ÜÇ AYLIK ORYANTASYON EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU.docx
EY.FR.10 HASTA TABURCU VE EĞİTİM FORMU.doc
EY.FR.11 BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI BAŞVURU FORMU.docx
EY.FR.06 BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI BELGE KONTROL FORMU.docx
EY.FR.05 BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI ÖN İZİN FORMU.docx
EY.FR.04 TEMİZLİK PERSONELİ İÇİN ORYANTASYON EĞİTİM FORMU.doc
EY.FR.03 EĞİTİM KATILIM FORMU.doc
EY.FR.01 UYUM EĞİTİMİ ARAÇ ZİYARET TUTANAĞI FORMU.docx