Amaç ve Hedefler

KURUMSAL AMAÇ ve HEDEFLER

Hedef-1: Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.

Hedef-2: Hastanemizde verilen hizmetlerin en iyi seviyeye getirilmesini sağlamak

Hedef-3: Hastanemizde fiziki alan yetersizliği olan hizmet birimlerinin gerekli düzenlemesini yapmak

Hedef-4: Hastanemizdeki hasta bekleme alanlarının hastaların ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenleyerek ana ekranları aktif hale getirmek.

Hedef-5: Hastane çalışanlarımıza yönelik sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını sağlamada gerekli kolaylığı sağlamak.

Hedef-6: Hastanenin elektrik tüketiminde tasarruf sağlamak.

Hedef-7:Hastanemiz binasında gerekli görülen tamirat ve tadilatları yapmak

Hedef-8:Hastanenin teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek.

Hedef-9:Hastanenin görsel alanlarını modernize etmek

Hedef-10: Hastane çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek.

Hedef-11: Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon sayısını arttırmak

Hedef-12: Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenleme